Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/12/06 20:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Reklama:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź!
Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju 2018

Druhno! Druhu! 

Aby zgłosić się na Zlot Betlejemski należy zarejestrować się jako opiekun patrolu wypełniając każde pole zawarte w formularzu. Patrol składa się z opiekuna (Ciebie) oraz 6-15 uczestników, których weźmiesz pod opiekę. Jest to wartość maksymalna i minimalna zarazem. Patrole, które prześlą zgłoszenia niepełnych patroli, nie zostaną zarejestrowane.

Zanim się zgłosisz - pamiętaj!
1. Osoby nieletnie muszą posiadać pozwolenia rodziców na uczestnictwo w Zlocie - oryginał musisz posiadać przy sobie podczas Zlotu i pokazać podczas rejestracji w Biurze Betlejemskiego Zlotu.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną przez rodziców zgodę na publikację wizerunku oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Zgody te będą zbierane w Biurze Betlejemskiego Zlotu.
3. Analogiczne zgody będą zbierane od pełnoletnich uczestników Zlotu.
4. Wyjazd na Zlot musi zostać zgłoszony w macierzystym hufcu.
5. Organizatorzy Zlotu nie zapewniają noclegu, wyżywienia i ubezpieczenia - musisz zadbać o to samodzielnie.
6. Biorąc pod opiekę członków patrolu odpowiadasz za ich zdrowie i życie - musisz być przynajmniej pełnoletni.
7. Aby zgłosić się na sobotnią grę miejską należy zaznaczyć chęć udziału w odpowiednim polu formularza. Każda z gier miejskich posiada limit miejsc. O zakwalifikowaniu się patrolu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjęcia na grę będą wysyłane po zamknięciu zgłoszeń na zlot.
8. Udział w koncertach i projekcji filmu wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu. Liczba miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia przyjęcia na koncerty i projekcję filmu będą wysłane po zamknięciu zgłoszeń na zlot.

Rejestracja:
1. Uzupełnij dane patrolu i opiekuna. Wybierz także, czy chcecie wziąć udział w grze terenowej, koncercie.
2. Uzupełnij dane członków patrolu
3. Z jednego adresu e-mail można zarejestrować tylko jeden patrol.

W razie problemów z rejestracją, prosimy o kontakt na adres e-mail swiatlo@zhp.pl i w temacie wpisać REJESTRACJA

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 299
Można zgłosić jeszcze 467 osób
Liczba zgłoszonych osób: 3033 / 3500
Liczba zgłoszeń: 299 / 330
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-12-06 20:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Stopień instruktorski , Imię , Nazwisko , Numer ewidencyjny ZHP , Numer telefonu , Hufiec , Chorągiew , Liczba osób w patrolu , Profil patrolu ,